Jak żyć i jaki osobisty sens odnaleźć dla siebie w tym świecie?

Głównym naszym celem w psychoterapii indywidualnej jest usunięcie u Klienta przyczyn, które wpłynęły na zaburzenie jego zdrowia psychicznego. Dzięki właściwie podjętym działaniom Klient po zakończonym leczeniu będzie potrafił kierować swoim życiem  w sposób zapewniający zaspokojenie swoich własnych pragnień, jednakże z realnym uwzględnieniem otaczającego go świata. W psychoterapii indywidualnej oferujemy pomoc w zakresie:

  • depresji,
  • zaburzeń lękowych i fobii,
  • zaburzeń osobowości,
  • stresu i zaburzeń stresowych pourazowych (PTSD),
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń z objawami somatycznymi,

 

unsplash-image

 

unsplash-image

 

unsplash-image

 

Psychoterapia indywidualna