Jakub Gąsiorowski

 

 
Jestem psychologiem, zajmującym się prowadzeniem poradnictwa psychologicznego dla osób, które doświadczają różnego rodzaju dyskomfortu psychicznego, trudności przystosowawczych oraz kryzysów rozwojowych. W pracy dążę do wspierania w rozwoju emocjonalnym i społecznym swoich klientów, by mogli korzystać w możliwie pełny sposób ze swojego potencjału oraz mieli możliwość czerpania większej satysfakcji ze swojego życia. Moim celem jest udzielanie pomocy w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami oraz wspieranie w adekwatnej do wieku i pełnionych ról realizacji osobistych zamierzeń, pragnień oraz potrzeb i zadań rozwojowych. W trosce o jakość świadczonych usług i dobro klientów kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa oraz poddaję swoją pracę regularnej superwizji.