Adrianna Kierzkowska

 

Jestem dyplomowanym psychologiem dziecięcym i diagnostą. Posiadam zaplecze kierunkowe w postaci studiów psychologicznych ze specjalnością psychologia kliniczna zrealizowanych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie oraz studiów podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej ukończonych na tej samej uczelni.
 
Przez wiele lat swój warsztat doskonaliłam nabierając doświadczenia w placówkach edukacyjno - terapeutycznych, w których byłam odpowiedzialna za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dzieci z trudnościami rozwojowymi (m.in. autyzm i zespół Aspergera). Zajmowałam się psychoedukacją rodziców/opiekunów prawnych oraz wspierałam kadrę pedagogiczną w działaniach na korzyść młodych osób.
 
Obecnie pracuję również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bydgoszczy. Diagnozuję, sporządzam i wydaję opinie oraz orzeczenia dotyczące kształcenia młodych osób, a także udzielam rodzinom porad związanych z nauczaniem swoich pociech.
 
W pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami moim priorytetem jest stworzenie relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Metody i techniki terapeutyczne dostosowuję indywidualnie do potrzeb dziecka.
 
Oferuję pomoc w zakresie:
  • diagnozy psychologicznej
  • konsultacji psychologicznych
  • konsultacji wychowawczych
  • wsparcia w trudnościach wychowawczych
  • konsultacji rozwoju dziecka
  • terapii psychologicznej dziecka/młodzieży
  • psychoedukacji
Regularnie podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach, a swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.