Jestem magistrem psychologii o specjalności neuropsychologia.

Posiadam międzynarodowy certyfikat - konsultanta psychoterapii pozytywnej, wydany przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej.  

Jestem psychoterapeutą w trakcie  kursu zaawansowanego na Mistrza Psychoterapii Pozytywnej w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Zamierzam  ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

Jestem psychotraumatologiem - ukończyłam Collegium Humanum z tytułem zawodowym Psychotraumatolog (MSc.)

Ukończyłam I stopień Studium Podejścia i  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Jestem również certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS).

Ukończyłam kurs otrzymując certyfikat „Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Practitioner Certificate”.

Ukończyłam kurs General Psychiatric Management for BPD na THE HARVARD MEDICAL SCHOOL

Dodatkowo ukończyłam  szkolenia MEN z zakresu:

* ABC diagnozy klinicznej dorosłych,
* stresu i depresji w życiu prywatnym i zawodowym,
* terapii schematów,
* terapii poznawczo-behawioralna,
* psychologii osobowości
* Mindfulness - trening uważności
* Autyzm diagnoza i terapia
* MMPI®-2 - Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® – 2

W ramach rozwoju osobistego biorę udział w superwizjach oraz wielu konferencjach psychologicznych.

Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym, tym samym jestem zobowiązana do przestrzegania tajemnicy zawodowej, z które zwolnić mnie może jedynie zagrożenie życia lub zdrowia mojego pacjenta

Jestem członkiem Rady Naukowo Gospodarczej Fundacji Sztuka Wyboru - https://fsw.org.pl/

Jestem członkiem World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS)

Lista certyfikowanych terapeutów:

https://www.positum.org/22-0-Poland.html

Jestem pracownikiem naukowym (wykładowcą) na Wydziale Nauk Społecznych WSB w Poznaniu.

Prowadzę własny gabinet


 

Bądźmy w kontakcie

Możliwość pomagania drugiemu człowiekowi i praca nad jego problemami stały się moją pasją. Poprzez zdobytą wiedzę na uczelniach wyższych, certyfikację oraz liczne kursy i szkolenia (zwłaszcza praktyczne) otrzymałam uprawnienia i znacząco podniosłam moje kwalifikacje. 
Wybór psychoterapeuty dla każdego Klienta/Pacjenta jest trudną i bardzo ważną decyzją. Od nawiązania więzi terapeutycznej zależy cały proces leczenia. Psychoterapeuta oprócz wykształcenia powinien być również człowiekiem cechującym się empatią i zrozumieniem, przy którym Państwo będziecie czuć się bezpiecznie i bez obaw będziecie mogli mu zaufać. Wrażliwość i uważność na drugiego człowieka, szacunek, zrozumienie, wydobywanie zasobów, które skrywa w sobie Pacjent i podkreślanie jego potencjalności - takimi zasadami kieruję się w swojej pracy. Patrzę na człowieka by dostrzec w nim piękno i możliwości, by znaleźć puste karty życia, które może zapisać sam swoimi osiągnięciami - czerpiąc z narzędzi jakimi kieruję się w terapii. 
W swojej pracy bardzo duży nacisk kładę na zrozumienie emocji w doświadczeniach człowieka. Zmiana emocjonalna do czynnik niezbędny do uzyskania trwałej poprawy i zmiany w dobrostanie Klienta/Pacjenta.
Praca z drugim człowiekiem i możliwość pomagania są sensem mojego życia zawodowego. Dawanie ulgi drugiemu człowiekowi i sprawianie, że się uśmiechnie i odnajdzie we własnym zagubieniu są dla mnie najlepszą nagrodą.

Dzięki podniesionym kwalifikacjom w obszarach psychoterapii, ale także psychologii, neuropsychologii, pracy z emocjami będę mogła z pełną odpowiedzialnością służyć Państwu pomocą.

Psychoterapia pozytywna modalnością psychoterapeutyczną, która koncentruje się na zasobach człowieka (tym  co w nas najlepsze i na tej podstawie szuka możliwości rozwiązywania zaistniałych konfliktów). Psychoterapia ta wyraża się w odkrywaniu i wzmacnianiu w procesie terapii zasobów indywidualnych, rodzinnych i społecznych. Dzięki odpowiednim narzędziom w pacjentach udaje się pobudzić możliwości rozwojowe i samouzdrawiające.  W nurcie tym wykorzystywane są często przypowieści i metafory transkulturowe oraz przeformułowania pozytywne - co pozwala w dużo prostszy sposób spojrzeć na zaistniały konflikt.
Twórca i popularyzator tego nurtu - prof. Nossrat Peseschkian - twierdził, że ludzie poza cierpieniem i podatnością na choroby posiadają również zasoby psychologiczne oraz zdolność do rozwoju i aktywnego wspierania procesu zdrowienia.

Kluczowe pytanie w nurcie Psychoterapii Pozytywnej brzmi: "Jak żyć i jaki osobisty sens odnaleźć dla siebie w tym świecie?"
I tym się kieruję w mojej pracy z Klientem.

Psychoterapia pozytywna jest uznaną metodą leczenia, jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii. W Polsce funkcjonuje Polskie Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej. Psychoterapia Pozytywna posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Nazywam się Monika Markiewicz...