Natalia Pietrzyk 

 

Jestem psycholożką, absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W pracy z klientem wykorzystuję techniki zaczerpnięte z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfulness, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz racjonalnej analizy zachowań (RTZ). Posiadam dodatkowe umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej, co umożliwia mi skuteczną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.Moja praca jest odzwierciedleniem głębokiej pasji do poznawania i zrozumienia innych ludzi oraz autentycznej chęcipomocy im w odkrywaniu swoich wewnętrznych zasobów. Jednym z kluczowych elementów mojej praktyki jest budowanie silnej relacji terapeutycznej z klientem. Uważam, że właściwy kontakt i zrozumienie są kluczowe dla skutecznej terapii, dlatego kładę duży nacisk na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której klient może dzielić się swoimi przeżyciami i myślami. W mojej pracy zwracam szczególną uwagę na wykorzystanie zasobów klienta. Wierzę w potencjał każdej osoby do samorozwoju i dostrzegania własnych sił. Dlatego też, oprócz analizy problemów, skupiam się na identyfikowaniu i rozwijaniu mocnych stron klienta, co wspomaga proces terapeutyczny.Systematycznie rozwijam swoje kompetencje poprzez nieustanne kształcenie się, a moją pracę poddaję regularnej superwizji, dbając o stały rozwój zawodowy
 
 
 
 
Wierzę w potencjał każdej osoby do samorozwoju i dostrzegania własnych sił. Dlatego też, oprócz analizy problemów, skupiam się na identyfikowaniu i rozwijaniu mocnych stron klienta, co wspomaga proces terapeutyczny.
Systematycznie rozwijam swoje kompetencje poprzez nieustanne kształcenie się, a moją pracę poddaję regularnej superwizji, dbając o stały rozwój zawodowy