Aby właściwie zająć się problemami dziecka, często trzeba pomóc rozwiązać konflikty rodzinne, które wywołują lub podtrzymują jego problematyczne zachowania. Terapia rodzinna jest bardzo skuteczna w naprawianiu destrukcyjnych relacji rodzinnych i budowaniu ciepłej atmosfery, korzystnej dla dziecka. W terapii rodzinnej bierze udział jeden lub oboje rodziców wraz ze swoim dzieckiem i rodzeństwem.  Rodzice po wskazaniu właściwej drogi, będą również potrafili doskonale pomóc swoim dzieciom, poprzez wzmacnianie właściwych zachowań. 

Psychoterapia rodzin