Liczba dzieci i młodzieży dotkniętych problemami psychologicznymi jest duża. Część zaburzeń powstających w okresie dzieciństwa może znacząco wpłynąć na przyszły rozwój  młodego człowieka. Dlatego tak istotna jest pomoc tej grupie Klientów, aby we właściwym momencie podjąć działania i zapewnić im prawidłowy rozwój. Na terapii dzieci i młodzieży oferujemy pomoc w zakresie:

  • lęki i depresje u dzieci i młodzieży,
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
  • zaburzeń z deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD),
  • zaburzenia neurorozwojowe (Spektrum Autyzmu, Mutyzm)
  • zaburzeń opozycyjno - buntowniczych, 
  • zaburzeń z ryzykiem samobójstw (odrzucenie, niepożądane relacje, uzależnienia)

Pomoc psychologiczna - dzieci i młodzież