Lech Tomasz Prusiński

 

Jestem dyplomowanym seksuologiem i psychologiem. Ukończyłem trzyletnie studia Psychseksuologiczne i studia magisterskie z Psychologii w dwiema specjalnościami (Psychoseksuologia, Psychologia w edukacji i wychowaniu) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie.
Jestem także terapeutą uzależnień i mediatorem.
Szkoliłem się z dialogu motywującego i terapii poznawczo-behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych.
Obecnie jestem Psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym i terapią trzeciej fali (terapia schematów, DBT, ACT)
 
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji psychologicznej i seksuologicznej.
 
Doświadczenie zdobywałem pod okiem Psychiatrów, lekarzy Seksuologów i Specjalistów Psychoterapii Uzależnień w Odwykowo-Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym i Kujawskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii.